Výherci soutěže o Ilustrovaný atlas světa

Děkujeme všem účastníkům, kteří se zapojili do soutěže o Ilustrovaný atlas světa.

Správná odpověď na otázku, jak se nazývá největší poušť na světě je Antarktická poušť (Antarktida).

I když to někoho překvapí, Antarktida je nejen nejstudenějším, ale i nejsušším světadílem. Za poušť se považuje místo, kde spadne méně než 250 mm srážek za rok. Na Antarktidě jsou dokonce místa, kde nespadly žádné srážky už 2 miliony let. Antarktická polární poušť tak se svými 14 miliony km2 předčí i písečnou Saharu, která má rozlohu 9 milionů km2.

Šťastnými výherci se stávají:

Jakub Barteska

Laura Romanová

Markéta Száková

Výhercům gratulujeme!

Všem nevylosovaným soutěžícím děkujeme za účast a budeme přát štěstí v příští soutěži. 

Také připomínáme, že tento i další atlasy nebo mapy zakoupíte na našem e-shopu s 10% slevou.